2) Συμβουλεύεσαι τον άνθρωπο ή το Πνεύμα Του Θεού ;

Ομιλητής:Ανδρέας Ντεντόπουλος

Ημερομηνία: 17/03/2019

Χωρίο: Χρονικόν Α, κεφάλαιο κη-κθ’, εδάφιο 1