Ό,τι καρπό απολαμβάνεις δεν είναι δικός σου

Υπεύθυνος Εκκλησίας: Ανδρέας Ντεντόπουλος

Ημερομηνία : 23/02/2020

Κατα Ματθαίον , κεφ.κα’ , εδάφ.33 , σελ.869