Υπηρετούντες αλλήλους χωρίς γογγυσμό.

Κυριακάτικο μήνυμα από την Παλαιά Διαθήκη 01/07/18
Ομιλητής: Ανδρέας Ντεντόπουλος Ημερομηνία: 01/07/18
Χωρίο: Δευτερονόμιο γ’, εδάφιο 21.