Μιχάλης Μακρογιάννης || Πιο πολλά είναι αυτά που δεν ξέρουμε από αυτά που ξέρουμε.

Ομιλητής : Μιχάλης Μακρογιάννης
Ημερομηνία : 28/08/2019
Χωρίο :Δευτερονόμιο ,κεφ : κη΄, εδάφιο : 1 ,σελ : 200