Βασίλης Καβίδας || Οικειοποιηθήκαμε τα Του Θεού.

Ομιλητής : Βασίλης Καβίδας
Ημερομηνία : 23/08/2019
Χωρίο: Επιστολή Προς Κορινθίους Α’, κεφ : α’, εδάφ : 25, σελ :1008