Μιχάλης Παπανικολάου || Μην πουλάς τα πρωτοτόκια για κάτι άλλο.

Ομιλητής : Μιχάλης Παπανικολάου
Ημερομηνία : 16/10/2019
Κατα Ματθαίον, κεφ : ις , εδαφ : 5 ,σελ 863