Μιχάλης Παπακωνσταντίνου || Κήρυγμα Ευαγγελίου

Ομιλητής : Μιχάλης Παπακωνσταντίνου
Ημερομηνία : 24/1/2020
Πράξεις, κεφ. γ’, εδάφ. 1, σελ. 962