Μηνύματα Αδελφών || Ανδρέας Δικαίος – Γεράσιμος Τούλιος

Ομιλητής : 1) Ανδρέας Δικαίος – 2) Γεράσιμος Τούλιος
Ημερομηνία : 01/11/2019
1) Ψαλμοί , κεφ. μ , εδάφ.1 , σελ.531
2) Κατά Ιωάννην , κεφ. γ , εδάφ.1 , σελ.935