Μάθημα Προς Κορινθίους Α’ || Ανδρέας Ντεντόπουλος

Ομιλητής:Ανδρέας Ντεντόπουλος

Ημερομηνία: 1/04/2019

Χωρίο:Προς Κορινθίους Α, κεφ ιδ’ , εδάφιο 1 σελ 1016