Κώστας Βότσαρης, Ηρακλής Δαλιάνης, Βασίλης Ντεντόπουλος || Μηνύματα Πρωτοχρονιάς

Ομιλητής: Κώστας Βότσαρης, Ηρακλής Δαλιάνης, Βασίλης Ντεντόπουλος

Ημερομηνία: 01/01/2021