Θέμης Αντωνόπουλος | Μήνυμα Ευαγγελίου

Ομιλητής: Θέμης Αντωνόπουλος

Ημερομηνία: 12/04/2019

Χωρίο: Προς Τιμόθεων Α’, κεφάλαιο δ’, εδάφιο 12, σελ. 105