Ομιλητής: 1) Ηλίας Καβίδας

2) Στέλιος Καβίδας
Ημερομηνία: 4/12/2019
1)Κατά Ιωάννην   ις’ 33   (954)

2)Σαμουήλ Α’   η’ 4   (270)