Γιώργος Σταυρίδης || Κήρυγμα Ευαγγελίου

Ομιλητής: Γιώργος Σταυρίδης

Ημερομηνία : 02/03/2020

Ιεζεκιήλ, κεφ. ιδ’, εδάφ. 12, σελ. 745

Κατά Λουκάν, κεφ. ιγ’, εδάφ.1, σελ. 918