Ας λάμψει το φώς μας μπροστά στους ανθρώπους.

Ομιλητής: Μιχάλης Μακρογιάννης
Ημερομηνία: 30/12/18
Χωρίο: Κατα Ματθαίον, κεφάλαιο ι’, εδάφιο 16, σελ. 856.