Αν πεθάνεις για τον κόσμο θα κερδίσεις αιώνια ζωή

Ομιλητής:Ανδρέας Ντεντόπουλος

Ημερομηνία:16/02/2020

Χωρίο:Κατα Ιωάννην, κεφ. ια’, εδάφ. 1, σελ. 947