Αν θέλεις να σωθείς μπες μέσα στην κιβωτό του Χριστού !

Υπεύθυνος Εκκλησίας: Ανδρέας Ντεντόπουλος

Ημερομηνία: 01/03/2020

Χωρίο: Ησαΐας , κεφ.νγ.’ , εδάφ 10 , σελ.661