Ο Χριστιανός μεταβαίνει από τον θάνατο στη ζωή.

Ομιλητής: Ανδρέας Ντεντόπουλος
Ημερομηνία: 01/07/2019
Χωρίο: Επιστολή Προς Κορινθίους Α’, κεφάλαιο ιε’, εδάφιο 12, σελ.1018