Ανδρέας Ντεντόπουλος || Μάθημα Ευαγγελίου

Υπεύθυνος Εκκλησίας: Ανδρέας Ντεντόπουλος

Ημερομηνία : 24/02/2020

Α Κορινθίους , κεφ. ις’ , εδάφ.5-9 , σελ.1019