Ανδρέας Ντεντόπουλος || Μάθημα Ευαγγελίου

Υπεύθυνος Εκκλησίας: Ανδρέας Ντεντόπουλος

Ημερομηνία : 3/1/2020

Προς Κορινθίους Α’ , κεφ..ιστ’ , εδάφ.5 , σελ.1019