Ανδρέας Ντεντόπουλος || Κυριακάτικο Κήρυγμα

Ομιλητής: Ανδρέας Ντεντόπουλος

Ημερομηνία : 09/02/2020

Προς Ρωμαίους, κεφ. δ’, εδάφ. 13, σελ.996