Ανδρέας Ντεντόπουλος || Κυριακάτικο Κήρυγμα

Υπεύθυνος Εκκλησίας: Ανδρέας Ντεντόπουλος
Ημερομηνία : 02/02/2020
Ζαχαρίας, κεφ .ια’, εδάφ.7, σελ.839