Λίγα Λόγια 

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Γλυφάδας ξεκίνησε με λίγες ψυχές στην αρχή, το έτος 1980, όταν μερικοί αδελφοί και αδελφές που είχαν εμπειρία με τον Κύριο, τους οποίους και είχε επισκεφθεί, άρχισαν να κάνουν κατ' οίκον συναθροίσεις, κατά το παράδειγμα της πρώτης του Χριστού Αποστολικής Εκκλησίας.

Μετά από λίγο καιρό και κατόπιν αποκάλυψης, ο Θεός οδήγησε ένα νέο και με ζήλο εργάτη του ευαγγελίου, τον αδελφό Ηλία Καρπόζηλο, να αναλάβει το έργο της Γλυφάδας.

Γρήγορα ο Κύριος ευλόγησε και αύξησε το έργο της Εκκλησίας της Γλυφάδας σε πνευματικότητα αλλά και σε ψυχές. Έτσι οι αδελφοί άνοιξαν την πρώτη αίθουσα για το κήρυγμα του ευαγγελίου και την διάδοση του λόγου του Θεού.

 Η πρώτη αίθουσα βρισκόταν στην οδό Αρχιπελάγους 5 στην Άνω Γλυφάδα και τα εγκαίνια έγιναν στις 4 Οκτωβρίου 1982. Γρήγορα με την χάρη του Θεού αυξήθηκε ο λαός του Θεού και το έργο αυτό διαδόθηκε σε όλη την περιοχή της Γλυφάδας και των γύρω περιοχών.

 Ευχαριστούμε όλοι τον Θεό και Κύριo μας Ιησού Χριστό για το Πνεύμα του το Άγιο που μέχρι και σήμερα στηρίζει το θαυμαστό έργο του και προσευχόμαστε πάντα για την διάδοση του Θείου και χαρμόσυνου μηνύματος της Αιωνίου Ζωής, που απλόχερα προσφέρεται από τον Κύριο μας σε όποιον ειλικρινά Τον επικαλεστεί και δεχτεί σαν Σωτήρα.

Powered By Antonopoulos Themis