Λογισμικό

Παρακάτω σας παραθέτουμε μερικά δωρεάν προγράμματα που υπάρχουν στο διαδίκτυο, που σκοπο έχουν την αναγνωση και την μελετη της Αγίας Γραφής.

 

 

Εν αρχή ην ο Λόγος                              Δωρεάν προγραμμα της Αγ. Γραφής για τον υπολογιστή σας.

 

Greek Biblos                                         Δωρεάν προγραμμα της Αγ. Γραφής για τον υπολογιστή σας. 

 

E-Sword                                                Δωρεάν προγραμμα της Αγ. Γραφής για τον υπολογιστή σας.         

 

Gospel                                                  Παρέχει την δυνατότητα για on-line ανάγνωση της Αγ. Γραφής.